marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web Tuyển Tập Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế ***

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Các Thầy Cô của Tôi ở Petrus Ký

Vĩnh Nhơn

(Ðã đăng trong báo Kinh Doanh, số 8 (Tháng 1-2/2000), tr. 127-138; về sau đăng lại trong Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô, đặc san Petrus Ký 2010, tr. 47-63)

Tôi học Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký trong suốt 7 năm ở bậc trung học, 1953-1960.  Khi vào trường, tôi chỉ mới là một cậu bé con 12 tuổi, rời trường, tôi đã là một thanh niên 19 tuổi, sắp sửa bước vào ngưỡng cửa đại học.  Tôi đã được quý Thầy Cô chuẩn bị đầy đủ hành trang để tiếp tục theo đuổi việc học ở bậc đại học.  Công ơn nầy tôi không bao giờ quên được.  Bài viết nầy cố gắng ghi lại những k niệm vui buồn tôi còn nhớ được về những năm tháng được sự chăm sóc dạy dổ của quý Thầy Cô.