marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web Tuyển Tập Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế ***

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Phát Triển Thư Viện Tại Miền Nam Trước 1975

Lâm Vĩnh Thế

(Bài viết này có thể truy cập trực tuyến tại địa chỉ Internet sau đây: http://leaf-vn.org/Phat-Trien-TV-1975.pdf  và trong Trang Web Nam Kỳ Lục Tỉnh tại địa chỉ Internet sau đây: https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/i-j-k-l-m/lam-vinh-the/phat-trien-thu-vien-tai-viet-nam-cong-hoa-truoc-1975)

            Bài viết nầy phần lớn dựa vào ký ức của người viết vì tài liệu chính thức cũng như các thống kê về thư viện của VNCH hiện nay phần lớn không còn tìm thấy nữa.  Rất may là phần lớn những số báo của Thư Viện Tập San, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Thư Viện Việt Nam của Miền Nam, xuất bản trước ngày 30-4-1975, vẫn còn giữ được nên người viết cũng nắm được một số dữ kiện và số liệu về tình trạng thư viện tại Miền Nam.  Người viết rất mong được độc giả bổ túc những thiếu sót cũng như giúp đính chính những lầm lẫn.

Xem Thêm =>