marque

*** Chào mừng bạn đang ghé thăm trang web Tuyển Tập Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế ***

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Một Ngã Rẽ Bất Ngờ Và May Mắn

Lâm Vĩnh Thế

(Ðã đăng trong Nhìn về trường xưa, đặc san 2006, Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Ðức, tr. 208-210) 


Ngày 30-06-2006 tôi chính thức ngh hưu sau khi làm việc được 9 năm cho Thư Viện trường Ðại Học Saskatchewan của Canada, đóng lại vĩnh viễn thời gian 33 năm hoạt động chuyên môn trong ngành thư viện, gồm 8 năm tại Việt Nam và 25 năm tại Canada.  Cuộc hành trình 33 năm đó của tôi trong ngành công tác thư viện bắt đầu vào một ngày trong năm 1970 tại thư viện trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Ðức (KMTÐ).  Sự việc xảy ra ngày hôm đó là một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời đi làm của tôi: từ một nhà giáo tôi chuyển qua làm quản thủ thư viện.